De cookie wet geeft de website gebruikers inzicht en controle over de cookies die worden geplaatst op hun computer. Het belangrijkste doel van het project is om uw privacy te beschermen.

Dit betekent voor u als websiteeigenaar van een-welk heb je voor de gebruiker duidelijk en gedetailleerd informeren over de cookies die worden opgeslagen op zijn/haar PC, en het doel zullen van dat te doen. Verwijzend naar de voorwaarden en de voorwaarden of het privacybeleid volstaat niet meer. Het moet worden gedaan in een duidelijke manier, en de client heeft vrijwel een overeenkomst te ondertekenen over het door te klikken op een knop 'Accepteer'.

Wat moet u doen om te voldoen aan de cookie wetgeving?

  • Identificeer welke cookies worden gebruikt op uw website. Ontdek als ze onder de wet van de Cookies of niet passen.
  • Hebt u cookies die onder de cookie wet vallen - de gebruikers informeren duidelijk over de cookies die worden opgeslagen op hun PC gaan.
  • Laat gebruikers toestemming 4 accepteren. Gebruikers toestaan om te weigeren toestemming. Dit betekent meestal dat sommige functionaliteit van de website, wordt ontoegankelijk, dus u de gebruiker over dat ook informeren moet

De wet veronderstelt dat klanten websites kunnen melden bij ACM, die in het geval van een schending van het recht tot een maximale boete van 450.000 euro voor u als websiteeigenaar van een leiden kan.

Hier vindt u een voorbeeld van een cookie-pop-up.

Onze projecten

Onze projecten zijn representatief voor onze kerncapaciteiten en hier ziet u enkele succesverhalen waarin ze toegepast zijn in klantscenarios.