cookiewet

De cookiewet geeft website gebruikers inzicht en controle over de cookies die worden geplaatst op hun computer. Het belangrijkste doel van deze wet is om de privacy van internetgebruikers te beschermen.

Dit betekent voor jou als website eigenaar dat je de gebruiker duidelijk en volledig moet informeren over de cookies die worden opgeslagen op zijn/haar apparaat, en wat hiervan het doel is. Verwijzen naar de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid volstaat dus niet meer. Het moet worden gedaan op een duidelijke manier, en de gebruiker moet een overeenkomst ondertekenen door op een knop te klikken.

Wat moet je doen om te voldoen aan de cookie wetgeving?

  • Identificeer welke cookies worden gebruikt op jouw website en ga na of deze wel of niet onder de Cookiewet vallen.
  • Heb je cookies die onder de cookie wet vallen? Dan moet je jouw websitegebruikers duidelijk informeren over de cookies die worden opgeslagen op hun apparaat.
  • Laat gebruikers toestemming accepteren. Indien je gebruikers toestaat om toestemming te weigeren, dan betekent dat meestal dat sommige functionies van jouw website niet meer werken, waarover je de gebruiker dus ook moet informeren.

De wet veronderstelt dat klanten websites kunnen melden bij de Authoriteit Consument & Markt (ACM), die in het geval van een schending van het privacyrecht een boete van maximaal 900.000 euro voor jou als websiteeigenaar kan opleggen.

Een cookie pop-up ziet er bijvoorbeeld zo uit:

cookie modal example

Onze projecten

Rocket Minds IT implementaties: Websites, (mobiele) applicaties, webshops, prijswinnende designs en digitale marketing.