cookiewet

De cookiewet geeft website gebruikers inzicht en controle over de cookies die worden geplaatst op hun computer. Het belangrijkste doel van het project is om de privacy van internetgebruikers te beschermen.

Dit betekent voor jou als websiteeigenaar dat je de gebruiker duidelijk en gedetailleerd moet informeren over de cookies die worden opgeslagen op zijn/haar PC, en wat het doel is om dat te doen. Verwijzend naar de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid volstaat niet meer. Het moet worden gedaan op een duidelijke manier, en de client moet een overeenkomst ondertekenen door te klikken op een “Accepteer” knop.

Wat moet je doen om te voldoen aan de cookie wetgeving?

  • Identificeer welke cookies worden gebruikt op jouw website. Ga na of ze wel of niet onder de Cookiewet vallen.
  • Heb je cookies die onder de cookie wet vallen? Dan moet je jouw websitegebruikers duidelijk informeren over de cookies die worden opgeslagen op hun PC.
  • Laat gebruikers toestemming accepteren. Indien je gebruikers toestaat om toestemming te weigeren, dan betekent dat meestal dat sommige functionies van jouw website niet meer werken, waarover je de gebruiker dus ook moet informeren.

De wet veronderstelt dat klanten websites kunnen melden bij de Authoriteit Consument & Markt (ACM), die in het geval van een schending van het privacyrecht een boete van maximaal 900.000 euro voor jou als websiteeigenaar kan opleggen.

Hier vind je een voorbeeld van een cookie pop-up.

cookie modal example

Onze projecten

Rocket Minds IT implementaties: Websites, (mobiele) applicaties, webshops, prijswinnende designs en digitale marketing.