Geschreven door Merlijn Broersma 12 maart 2017

De cookiewet geeft website gebruikers inzicht en controle over de cookies die worden geplaatst op hun computer. Het belangrijkste doel van deze wet is om de privacy van internetgebruikers te beschermen.

Dit betekent voor jou als website eigenaar dat je de gebruiker duidelijk en volledig moet informeren over de cookies die worden opgeslagen op zijn/haar apparaat, en wat hiervan het doel is. Verwijzen naar de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid volstaat dus niet meer. Het moet worden gedaan op een duidelijke manier, en de gebruiker moet een overeenkomst ondertekenen door op een knop te klikken.

De wet geeft aan dat klanten websites kunnen melden bij de Authoriteit Consument & Markt (ACM), die in het geval van een schending van het privacyrecht een boete van maximaal 900.000 euro voor jou als website eigenaar kan opleggen.

Voorbeeld van een cookie pop-up
Voorbeeld van een cookie pop-up
 • 1
  Identificeer welke cookies worden gebruikt op jouw website en ga na of deze wel of niet onder de Cookiewet vallen.
 • 2
  Heb je cookies die onder de cookie wet vallen? Dan moet je jouw websitegebruikers duidelijk informeren over de cookies die worden opgeslagen op hun apparaat.
 • 3
  Laat gebruikers toestemming accepteren.
 • 4
  Indien je gebruikers toestaat om toestemming te weigeren, dan betekent dat meestal dat sommige functies van jouw website niet zullen werken, waarover je de gebruiker dus ook moet informeren.